ชาวพุทธนับหมื่น ร่วมอัญเชิญ “พระอุปคุต” ขึ้นจากน้ำโขง

12 กุมภาพันธ์ 2019 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62 ณ ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง  พุทธศาสนิกชนนับหมื่นร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม อัญเชิญพระอุปคุตจากแม่น้ำโขง ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิหารหอพระแก้ว วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

Loading...

Advertisement

โดยระหว่างทางที่อัญเชิญได้มีพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทย ชาวลาว ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างพากันถือดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อนำมารอกราบไหว้สักการะ เพื่อขอพรให้ท่านคุ้มครอง ปกปักรักษา ป้องกันภยันตรายไม่ให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง และครอบครัว

Advertisement

ในทุกๆ ปีจะมีพิธีนมัสการองค์พระธาตุพนม ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมากว่า 2,000 ปี เป็น 1 ใน 84,000 พระสถูปมหาเจดีย์ ที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ โดยพระธาตุพนมบรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกไว้

Loading...

ที่มาและขอบคุณ Nakhonphanom Update

Loading...error: Alert: Content is protected !!