“นี่พ่อสั่งนะ” พระสุรเสียงที่อ่อนโยน ครั้ง “ในหลวง ร.๙” ตรัสกับ “เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ”

11 กุมภาพันธ์ 2019 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อครั้งวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) ทรงรีบเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน ด้วยในวันเดียวกันนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชธิดาพระองค์เล็กในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ อันเป็นที่มาของพระนามลำลอง ว่า “ทูลกระหม่อมหญิงเล็ก”

ก่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ จะมาเป็น “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ผู้มีผลงานดีเด่นในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความยอมรับจากนานาชาตินั้น เมื่อทรงพระเยาว์ทรงเริ่มการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนจิตรลดา เช่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Loading...

Advertisement

เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกวิทยาศาสตร์ แล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ หรือที่พสกนิกรไทยพร้อมใจกันเอ่ยขานพระนาม “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ทรงเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2518

โดยทรงเลือกเคมีเป็นวิชาเอก เน้นหนักทางอินทรีย์เคมี ทั้งนี้ เนื่องจากทรงตั้งพระปณิธานว่า จะทรงนำความรู้ในทางนี้มาใช้ในงานทดลองของโครงการต่างๆ ที่ดำเนินตามพระราชดำริของทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่ และทรงได้รับพระราชทาน ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางเคมี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 2521

Loading...

ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ได้เล่าไว้ในบทความเรื่อง “วันนั้น…ทรงเรียกพระองค์เองว่า พ่อ” โดยกล่าวว่า “ความทรงจำของผม ก็คือวันนั้น พระองค์ทรงดนตรีให้พวกเรา ซึ่งเป็นนักศึกษาธรรมดาๆ เป็นพสกนิกรธรรมดาๆ ของพระองค์ได้รับฟังอย่างเป็นกันเอง และสนทนากับพวกเราด้วยภาษาธรรมดาที่สุด และแทรกด้วยพระอารมณ์ขันเป็นระยะๆ บางครั้ง ยังทรงหยอกล้อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระราชโอรส พระราชธิดาด้วย”

Advertisement

Loading...

“ในเวลานั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารียังทรงพระเยาว์มาก ทรงโอบกอดสมเด็จพระราชินีเป็นครั้งคราว แต่ช่วงหนึ่งของการแสดง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงตรัสให้ออกไปเล่นเปียโนให้นักศึกษาฟัง ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ทรงขวยเขิน และมีท่าทีลังเลที่จะเสด็จไปกลางเวที ในที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็ทรงตรัสด้วยความเอ็นดูว่า “นี่พ่อสั่งนะ…” เรียงเสียงหัวเราะของพวกเราได้ทั้งหอประชุม”

พระสุรเสียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเรียกแทนพระองค์เองว่า “พ่อ” นั้น คือ “พ่อของครอบครัวมหิดล” ของพระองค์เองจริงๆ ความอบอุ่นยังคงอยู่ในใจของผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นอย่างไม่เสื่อมคลาย

Loading...error: Alert: Content is protected !!