ปิติหัวใจยิ่ง “ในหลวง ร.๑๐” และ “สมเด็จพระเทพฯ” กับการพระราชทานปริญญาบัตร ตามรอยพระราชบิตา

10 กุมภาพันธ์ 2019 | ข่าวสาร
Loading...

เป็นภาพสุดตื้นตันใจที่สุดกับการพระราชทานปริญญาบัตร ของในหลวง ร.๑๐ และสมเด็จพระเทพ ผู้เดินตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวง ร.๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Loading...

นอกจากนี้ พระองค์ทรงมีสายพระเนตรที่ทรงเปี่ยมพระเมตตา ที่เปรียบเสมือนประทานกำลังใจให้กับน้องๆ ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาที่ร่างกายไม่สามารถเป็นอุปสรรคในการศึกษา นับว่าเป็นพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระทัยต่อพสกนิกรอย่างมาก เพราะทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ที่พิการ ด้วยพระองค์ทรงมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาของพระองค์ที่ทรงเป็นต้นแบบให้พระองค์ทรงพระราชดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเสมอมา

Advertisement

และหากย้อนไป เมื่อครั้งที่ในหลวง ร.๑๐ พระราชทานปริญญาบัตรในจังหวัดสกลนคร พระจริยวัตรที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ต่อบัณฑิตในการพระราชทานปริญญาบัตรในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ความละเอียดอ่อนที่ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระราชชนก มีเรื่องเล่าจากข้าราชบริพารถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงสอนและถ่ายทอดความรู้สึกของพระองค์ ให้ซาบซึ้งถึงน้ำพระราชหฤทัยในการพระราชทานปริญญาบัตรไว้ว่า

Loading...

“ฉันจับปลายข้างหนึ่งของปริญญาบัตร เขาจับปลายอีกด้านหนึ่งของปริญญาบัตร เรามองหน้ากัน ใจเราถึงกัน ใครเล่าจะรู้ว่าเราจะพบกันอีก เราจะมีเวลาพบกันอีกอย่างนี้ ใกล้ชิดกันอย่างนี้”

Advertisement

Loading...

ทั้งนี้จึงขออัญเชิญพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า

“งานช่วยเหลือคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการ และอยากช่วยเหลือตนเองถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่ปฏิบัติงานอะไร เพื่อชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวมฉะนั้นนโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อจะทำให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม”

ขอบคุณข้อมูล : เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

Loading...error: Alert: Content is protected !!