สุดยอดยิ่งกว่าสุดยอด 7พี่น้องลูกชาวนา จบเกียรตินิยมทั้งครอบครัว

12 พฤศจิกายน 2018 | Slide, ข่าวสาร
Loading...

ย้อนกลับไปเมื่อปีก่อน 2559 เรื่องราวของครอบครัว “ซินนะแสง” ชาว จ.ยโสธร ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากจากโลกออนไลน์ หลังพ่อและแม่ซึ่งมีอาชีพทำนา สามารถส่งลูกทั้งหมด 7 คน เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้สำเร็จ และทุกคนสามารถคว้าเกียรตินิยมทั้งหมด

โดยทางเว็บไซต์ของ ม.อุบลฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ว่า ใช้ภาพ นายแหง ชินนะแสง อายุ 64 ปี และนางสมควร ชินนะแสง อายุ 56 ปี สองสามีภรรยาเปิดเผยว่าตนมีลูกทั้งหมด 8 คน ในจำนวนนี้มี 6 คนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยรางวัลเกียรตินิยม ขณะที่บุตรคนที่ 7 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 และคาดว่าจะได้รับรางวัลเกียรตินิยมเช่นเดียวกัน จากข้อมูลพบว่าบุตรของครอบครัว“ชินนะแสง”ประกอบไปด้วย

Loading...

1.นางสาวปริยากร ชินนะแสง อายุ 34 ปี ป.ตรี เกียรตินิยม อันดับ 1 สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

2.นางสาวแสงระวี ชินนะแสง อายุ 33 ปี ป.ตรี เกียรตินิยม อันดับ 1 สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์

3.นางสาวสีสุดา ชินนะแสง อายุ 31 ปี ป.ตรี เกียรตินิยม อันดับ 2 สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

4.นางสาวสบาไพ ชินนะแสง อายุ 30 ปี ป.ตรี เกียรตินิยม อันดับ 2 สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์

5.นางสาวสุพรรษา ชินนะแสง อายุ 27 ปี ป.ตรี เกียรตินิยม อันดับ1 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Loading...

6.นางสาวถาวรีย์ ชินนะแสง อายุ 23 ปี ป.ตรี เกียรตินิยม อันดับ1 สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์

7.นางสาวระพีพร ชินนะแสง อายุ 21 ปี กำลังศึกษา ชั้นปีที่3 สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.72 ส่วนบุตรชายคนสุดท้องนายกรวิธญ์ ชินนะแสง อายุ 15 ปี กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ถือเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีพี่น้องครอบครัวเดียวมากถึง 7 คน เข้าศึกษา และจบจากสถาบันแห่งนี้ และเป็นที่น่าภาคภูมิใจคือสมาชิกในครอบครัวนี้สามารถคว้ารางวัลเกียรตินิยมมาได้ทั้งหมด นับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษา

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!